Du er her

  • > NTP løser ikke grunnleggende utfordringer

NTP løser ikke grunnleggende utfordringer

Nasjonal transportplan 2022 - 2033 løser i liten grad grunnleggende utfordringer med hensyn til organisering av sektoren og hvordan transporttjenester kan finansieres og prises.

Dette er utfordringer som adm. dir ved TØI Bjørne Grimsrud skriver om i Dagens Næringsliv.  Les kronikken her. 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger