Du er her

  • > Nordisk trafikksikkerhetspris til Rune Elvik

Nordisk trafikksikkerhetspris til Rune Elvik

Forskningsleder Rune Elvik ved TØI ble torsdag 18. september tildelt Nordisk Trafikksikkerhetsråds store pris på 5000 euro for sin store innsats som forsker innen trafikksikkerhet.
Forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt (TØI) tildeles torsdag 18. september Nordisk Trafikksikkerhetsråds store pris på 5000 euro for sin store innsats som forsker innen trafikksikkerhet.

I tillegg til å være forsker ved TØI er Rune Elvik redaktør av det vitenskaplige tidsskriftet Accident Analysis and Prevention, og hovedforfatter av Trafikksikkerhetshåndboken som er utgitt på fem språk.
Rune Elvik er høyt respektert som forsker innen trafikksikkerhetsfeltet, våde nasjonalt og internasjonalt. Han tok i 2007 sin tredje doktorgrad (ph.d.), ved Aalborg Universitet. Hans to tidligere doktorgrader er tatt ved Universitetet i Oslo, i 1993 (dr. polit.) og 1999 (dr. philos). I disse arbeidene tok han for seg spørsmålet ”Hvor rasjonell er trafikksikkerhetspolitikken?”, og temaet metaanalyser av ulike trafikksikkerhetstiltak.

– Rune Elvik har bevist gjennom flere år at han er en av verdens fremste på sitt område. Og med Trafikksikkerhetshåndboken deler han, på en veldig pedagogisk og effektiv måte, sine kunnskaper – den er en bibel for alle oss som jobber med trafikksikkerhet, sier NordiskTrafikksikkerhetsråds leder, Matti Järvinen, Finland. Rune Elvik er en særdeles velfortjent mottaker av Nordisk Trafikksikkerhetsråds pris.

Elviks siste doktorgrad beskriver sammenhengen mellom fart og ulykker, og viser blant annet at en reduksjon av gjennomsnittsfarten med 10 prosent kan forventes å redusere antall drepte med 37,8 prosent. Antallet alvorlig skadde kan forventes å bli redusert med 27 prosent.

Trafikksikkerhetshåndboka

Rune Elvik er hovedforfatter bak Trafikksikkerhetshåndboka som utkom for første gang i Norge i 1997, og oppdateres løpende i en elektronisk utgave. Håndboken oppsummerer mer enn 1600 nasjonale og internasjonale forskningsrapporter om trafikksikkerhet, og gir en oversikt over hvilke trafikksikkerhetstiltak som virker og hvor kostnadseffektive de er. I tillegg til norsk er håndboken nå oversatt til engelsk, spansk, finsk og russisk.

Nordisk Trafikksikkerhetsråds store pris deles ut for andre gang. Første prisvinner var den svenske trafikksikkerhetsdirektøren og arkitekten bak nullvisjonen, professor Claes Tingvall. Han fikk prisen i forbindelse med NTRs 50-årsjubileum i København 2006.

Nordisk Trafikksikkerhetsråd er en paraplyorganisasjon for de nordiske trafikksikkerhetsorganisasjonene, dvs Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Sverige, Rådet for Större Færdselssikkerhed, Danmark, Trafikskyddet, Finland, Trygg Trafikk, Norge, Umferðarstofa på Island och Ráðið fyri Ferðslutrygd på Färöarna.

Les hele begrunnelsen for tildelingen her.
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger