Du er her

  • > Møt oss på Arendalsuka onsdag 17. august

Møt oss på Arendalsuka onsdag 17. august

Frokost, en skisse til en NTP der klima står sentralt og ferske forskningsresultater om skader og ulykker på sykkel er noe av det du får servert på TØIs arrangementer på Arendalsuka i år.

Våre arrangementer finner du i Samferdselsteltet onsdag 17. august fra kl. 09.00-11.30. Teltet ligger i Rådhusgaten ved Arendal gamle rådhus.

Begge arrangementene streames live på vår Facebook-side

Klimainnrettet NTP - er det mulig?

Hvordan lage en Nasjonal Transportplan som verktøy for å nå klimamålene? Klima er det mest presserende i 2022 og transportsektoren har et plandokument som alt styres etter. Hvordan fungerer NTP i dag i forhold til å nå klimamålene Norge har signert på?

I morgensesjonen serverer vi en skisse til en nasjonal transportplan der klima har en sentral plass, og vi diskuterer dagens stuktur. Og hvor sentralt står forskningen?

Vi serverer frokost og kaffe, så begynn dagen hos oss!

Sted: Samferdselsteltet onsdag 17. august kl. 09.00-10.00.

Bør vi skifte datagrunnlag fra politirapporterte ulykker til tall fra skadelegevakt?

Og er det på tide å tenke nytt om sikkerheten til myke trafikanter?

Rapporterte trafikkulykker med syklister og fotgjengere viser en nedgang de senere årene. Samtidig forteller tall fra skadelegevakten at det kan være store mørketall.

Er det behov for å tenke nytt på dette feltet og ta utgangspunkt i at de fleste skader blant myke trafikanter ikke skyldes biltrafikken? Og bør vi skifte datagrunnlag fra politirapporterte ulykker til tall fra skadelegevakten?

Et nytt registeringsverktøy som skal registrere type ulykke og ulykkessted testes nå ut i på legevakter og sykehus i Agder, gjennom forskningsporsjektet Recyclist. Vi får presentert ferske resultater fra sommerens undersøkelser, og diskuterer andre perspektiver rundt myke trafikanter, ulykker og infrastruktur.

Ulykker og skader med sykkel, elsparkesykkel og mikromobilitet generelt registreres i svært liten grad i dag. Fordi de fleste skader skjer som følge av eneulykker, og slike ulykker i meget liten grad blir rapportert til politiet, er det derfor et stort behov for bedre registreringer av dette. I tillegg mangler vi også kunnskap om hvor ulykkene skjer og hvilke konsekvenser de har på kort og lang sikt.

Sted: Samferdselsteltet onsdag 17. august kl. 10.30-11.30.

TØI-forskere på andre arrangementer

Mange fra TØI deltar også på andre arrangementer under Arendalsuka. Følg oss på Facebook og få oppdatert informasjon.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger