Du er her

  • > Mobilitet 2022-konferansen for fulle hus

Mobilitet 2022-konferansen for fulle hus

Årets viktigste mobilitetskonferanse har festet grepet og blitt en etablert konferanse for transport- og samferdselssektoren.

Mobilitet 2022 gikk av stabelen 23. og 24. mai, etter at den hadde blitt flyttet fra mars. Endelig kunne konferansen gjennomføres fysisk og det for fulle hus. Høyt faglig innhold, inspirasjon og nettverksbygging sto sentralt.

Det er tredje året konferansen arrangeres, andre gangen fysisk. Tema for konferansen var organisering og prioritering, innovasjon og digitalisering. Christian Strand ledet fellessesjonene med stø hånd, der både samferdselsminister Nygård, næringsminister Vestre, ledere i de største forskningsinstituttene, samt etatsledere deltok i faglige diskusjoner.

Aktører fra forskning, forvaltning, politikk og  næringsliv kom sammen for å diskutere fremtidens løsninger i fulle sesjoner, og nettverk ble etablert. Temaer i sesjonene spant fra bytransport, nye mobilitetsløsninger, teknologi og klima, sikkerhet og sårbarhet til logistikk, innovasjon og digitalisering.

Mobilitet 2022 arrangeres av Transportøkonomisk institutt og Opplysningsrådet for veitrafikken, i samarbeid med 18 partnere fra transport- og samferdselssektoren. Det er partnerne som arrangerer sine sesjoner, og erfaringsmessig gir det en faglig bredde som treffer målgruppene.

Vil du høre podcast-serie fra Mobilitet 2022?

Polyteknisk forenings podcast Polypod var på konferansen og lagde podcast-serie om utviklingen innenfor mobilitet og samferdsel med adm. dir. i Nye Veier Anette Aanesland og adm. dir. i TØI Bjørne Grimsrud, samt SINTEF Alexandra Bech Gjørv og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Du kan høre podcasten med Aanesland/Grimsrud her.

Du kan høre podcasten med Bech Gjørv/Hovland her.

Vil du se noen av presentasjonene fra konferansen?

De fleste presentasjonene er nå lagt ut på nettsiden. De kan du finne her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger