Du er her

  • > Mobilitet 2021: Over 650 påmeldt til årets konferanse

Mobilitet 2021: Over 650 påmeldt til årets konferanse

Påmeldingene strømmer inn til Mobilitet 2021 som arrangeres 16. og 17. februar. Det er stor interesse for å diskutere utfordringene i mobilitetssektoren.

Virkninger av Covid-19 og hvordan det grønne skiftet kan gjennomføres er to temaer som står sentralt i konferanseprogrammet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil i åpningssesjonen snakke om hvordan disse utfordringene håndteres i Nasjonal transportplan. Dette følges opp med innlegg om videre reformer i transportsektoren, EUs nye mobilitetsstrategi, hvordan Covid-19 har påvirket klimautslippene, atferdsendringer under pandemien og utviklingen i bilsalget.

Etter åpningssesjonen går det slag i slag i to hele dager. Kollektivtransport, reisemønstre og nye billettløsninger, bylogistikk og innovasjon, samfunnsnytte i veiinvesteringer, digitalisering av jernbanesektoren, godstransport og nullutslippsløsninger er bare noe av det som vil bli diskutert. På slutten av første dag blir det aktuell politisk debatt med deltakelse fra de politiske partiene.

Christian Strand skal være programleder for konferansen som produseres på Oslo Streamingsenter, og hvor deltakerne følger det hele digitalt i en profesjonell innpakning. Konferansen er gratis.

Se hele programmet og meld deg på konferansen her

Konferansen arrangeres av TØI og OFV i samarbeid med 16 sentrale partnere i samferdselssektoren.

- De ulike partnerne har ansvar for å sette sammen sesjonene. Dette sikrer at vi får god bredde og relevante problemstillinger, sier kommunikasjonssjef Harald Aas ved TØI og som har ledet koordineringen av programarbeidet.

Konferansen skal med utgangspunkt i forskning skape et rom for debatt og refleksjon hvor kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger