Du er her

  • > Medieoppslag om TØI og dieselbiler

Medieoppslag om TØI og dieselbiler

I diverse medieoppslag i det siste er det framstilt som om at TØI anbefaler et forbud mot dieselbiler i de største byene som har overskridelser av NO2 på årsbasis. Dette bildet trenger en nyansering. 
 

TØI har på oppdrag fra Statens vegvesen utredet ulike sider ved å innføre lavutlsippssoner i de største byene for å redusere utslippene av NO2. Nye dieselbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn tilsvarende bensinbiler.

Rapporten konkluderer med at motstanden mot permanente soner kan bli så stor at de kan bli vanskelige å innføre. Andre tiltak bør derfor vurderes først, som å påvirke nybilsalget slik at ikke forurensende dieselbiler fortsetter å fases inn i bytrafikken.

Det er viktig å informere det bilkjøpende publikum om at det i framtiden kan komme restriksjoner på bruk av dagens dieselbiler i de største byene, og oppfordre alle som skal kjøpe ny bil til bruk på slike steder, å velge en hybridbil (eller bensinbil) som har lave utslipp av NO2. Når de nye Euro 6-kravene trer i kraft i 2015, vil utslippet av NO2 fra nye dieselbiler bli betydelig redusert.

Les mer. Her finner du også lenke til rapporen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger