Du er her

  • > Lindberg tilsatt for seks nye år

Lindberg tilsatt for seks nye år

TØIs direktør, Gunnar Lindberg, er tilsatt for en ny åremålsperiode på seks år fram til 2025.

 

Styreleder Anne Iren Fagerbakke er godt fornøyd med at Gunnar Lindberg signerer kontrakt for en ny periode som direktør ved TØI. Instituttet har de siste årene vokst betydelig. I 2018 ble det tilsatt 10 mye forsker slik at instituttet nå har 106 ansatte.

Se også sak i Samferdsel

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger