Du er her

  • > Lasse Fridstrøm tildelt "Buddy-prisen"

Lasse Fridstrøm tildelt "Buddy-prisen"

Elbilforeningens ærespris, den såkalte "Buddy-prisen" er for 2020 tildelt TØI-forsker Lasse Fridstrøm.

Prisen ble delt ut av Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu under en digital jubileumsending i anledning foreningens 25-års jubileum.  

I juryens begrunnelse, hvor de utroper Fridstrøm til "Årets "Buddy", heter det blant annet: 

"Årets Buddy har i mange år vært en av de sentrale forskerne på klima og transport, og har forsvart elbilen fra et forskersynspunkt – basert på grundige modellberegninger og rapporter.

Årets Buddy var ansvarlig for prosjektet Tempo, som kartla hvordan man skulle klare å kutte klimagassutslipp fra transportsektoren. Dette prosjektet viste at elektrifisering er helt nødvendig for å kutte utslippene i stort nok omfang.

Etter dette og fram til i dag har Årets Buddy blitt en som deltar i den offentlige debatten om transport og klima, mye mer enn hva andre forskere gjør. Han er på ballen raskt, ofte har han til og med formulert debattinnlegg før Elbilforeningen har rukket å reagere.

Årets Buddy har lang fartstid som direktør, samfunnsøkonom og forsker hos Transportøkonomisk Institutt – TØI. Uten TØI hadde Norsk elbilforening og elektrifiseringen av transporten i Norge, stilt mye svakere. TØI har sammen med Årets Buddy spilt en viktig rolle, og deres forskning har vi i foreningen og veldig mange andre, brukt flittig. Det er godt å kunne støtte seg på TØI sine mange og grundige forskningsrapporter når vi skal argumentere for at elbiler er lurt."

Les mer på Elbil.no og i tidsskriftet Samferdsel.

Foto: Elbilforeningen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger