Du er her

  • > Kreativ prising innen kollektivtransporten

Kreativ prising innen kollektivtransporten

Kollektivselskapet Ruter har utredet et innspill til Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan der de ser på effekten av å innføre rushtidsavgift i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus for å utnytte kapasiteten best mulig.

Utredningen til Ruter har ført til en heftig debatt i mediene.

En mer aktiv prising av kollektivtransporten kan brukes til å øke billettinntektene, noe som er en utfordring for kollektivselskapene i byområdene som opplever at de offentlige tilskuddene stadig reduseres.

Slik prising behøver ikke å innebære at gjennomsnittstakstene endres, men at det blir større spenn mellom de rimeligste og de dyreste billettypene. Slik "reativ prising" handler om å balansere selskapenes kostnader mot trafikantenes betalingsvilje og betalingsevne på en måte som vil gjøre tilbudet mer attraktivt for de fleste reisende.

Transportøkonomisk institutt utredet slik "kreativ prising" for en del år siden. Rapporten er  tilgjengelig her:
Kreativ prising av kollektivtransport i by. Rapportnr: 655/2003. Forfatter: Nils Fearnley

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger