Du er her

  • > Konkurranse presser flyprisene

Konkurranse presser flyprisene

Billettprisene med fly mellom byer hvor det er konkurranse går ned. På strekninger uten konkurranse ser man ikke samme tendens. Det viser en undersøkelse av flytrafikken som TØI har gjennomført for Avinor.

Flytrafikken innenlands økte med 8,5 prosent fra første tertial 2006 til første tertial 2007, viser reisevaneundersøkelsen. Fra 2003 til 2007 var veksten i innenlandstrafikken 23 prosent, mens trafikken til og fra utlandet økte med hele 70 prosent.

Billettprisene med fly innenlands har gått noe ned de siste fire årene. Det er særlig billettprisene for forretningsreisende som har sunket, fra omkring 3000 kroner pr reise i 2003 til omkring 2700 kroner i 2007 (første tertial). Prisen for de som reiser i privat ærend har ikke endret seg nevneverdig. Andelen forretningsreiser har i perioden økt fra 56 til 60 prosent, mens andelen private reiser har sunket tilsvarende.

Konkurranse presser prisene
Undersøkelsen viser at konkurransen på de ulike rutene har en direkte innvirkning på billettprisene. Etter at Norwegian ga SAS konkurranse på ruten Oslo-Bodø, har billettprisene på denne strekningen sunket med om lag 30 prosent fra 2003 til 2007. Billettprisene mellom norske byer er nå nærmest uavhengig av avstand. Dette skyldes blant annet at faste kostnader utgjør en stadig større del av kostnadene til flyselskapene.

I 2003 hadde Norwegian gjennomgående en høyere andel forretningsreisende enn SAS på ruter hvor de konkurrerte. Dette forholdet har nå endret seg. Mens SAS relativt sett har styrket sin posisjon i forretningsmarkedet, har andelen forretningsreisende om bord i Norwegians fly gått betydelig ned.

Utenlandstrafikk
Norwegian begynte sine utenlandsflygninger sensommeren 2003. I løpet av fire år har de opparbeidet seg en markedsandel på hele 17 prosent av all utenlandstrafikken. SAS sin markedsandel har til sammenlikning gått ned fra omkring 46 prosent i 2003 til 34 prosent i dag. KLM er det tredje største selskapet med vel 10 prosent markedsandel og Ryanair, som har flygninger kun fra Sandefjord og Haugesund, har oppnådd en markedsandel på omkring åtte prosent.

Totalt sett har såkalte lavprisselskaper økt sin markedsandel fra omkring ni prosent i 2003 til 29 prosent i 2007, på bekostning av markedsandelene til nettverksselskapene.


Referanse:

Flytrafikken første tertial 2007, Avinors reiseveneundersøkelse på fly 2007. TØI arbeidsdokument KT/1409/2007. Av Arne Rideng, Liva Vågane og Jon Martin Denstadli.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger