Du er her

  • > Kollektivtransport i distriktene (KID) har fått eget nettsted

Kollektivtransport i distriktene (KID) har fått eget nettsted

Samferdselsdepartementets demonstrasjonsordning Kollektivtransport i distriktene (KID) har fått en egen nettside. Adressen er http://kid.toi.no Transportøkonomisk institutt har ansvaret for driften av siden.

Hensikten med nettsiden er å informere om de ulike KID-prosjektene og lette utvekslingen av erfaringer mellom de ulike fylkeskommuner og aktører som deltar i programmet. Den skal også gi andre interesserte tilgang til de mange lokale prosjektenes resultater etter hvert som de foreligger.

Lenke til nettsiden finner du også i menyen til venstre på TØIs hjemmeside: Kollektivtrafikk (KID) 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger