Du er her

  • > Innfartsparkering krever tett samarbeid

Innfartsparkering krever tett samarbeid

Etablering av innfartsparkering kan bidra til redusert trafikk og mindre utslipp av klimagasser. Forutsetningen er riktig lokalisering, tett integrering med kollektivtransporten, samspill med annen arealbruk og en drift av parkeringsanlegget som gjør det lett tilgjengelig, attraktivt og effektivt å bruke.

Et godt kollektivtilbud med hyppige avganger og rask og komfortabel framføring er en forutsetning for at innfartsparkeringen skal bli brukt.
Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Det viser en gjennomgang av forskning og erfaringer med innfartsparkering som er publisert i Tiltakskatalog.no. Nettstedet oppsummerer erfaringer med ulike tiltak på området transport, miljø og klima. Til nå er over 60 ulike tiltak beskrevet.

Et godt kollektivtilbud med høy frekvens og rask framføring er ofte viktige forutsetninger for at innfartsparkeringen skal bli brukt som alternativ til å benytte bil på hele reisen.

I tillegg bør tilretteleggingen skje i samspill med restriktive tiltak som bompenger, redusert parkeringstilbud eller parkeringsavgifter i sentrale deler av et byområde.

Det er det viktig at bilførere totalt sett ser at et skifte til kollektivtransport gir en hurtig eller rimelig løsning på sitt transportbehov.

Innfartsparkering bør planlegges og driftes slik at det nærmest alltid finnes ledig plass. Dette gir et bedre tilbud også til andre enn faste brukere (pendlere). For å få til dette kan etterspørselen reguleres med avgifter.

For å unngå at plassene brukes av andre enn dem som skal reise videre med kollektivtransport, kan det være nødvendig med avgift eller å kreve et parkeringsbevis. Ved Bybanen i Bergen og ved noen av NSBs stasjoner kan innehavere av periodekort få tilgang til oblat gratis eller til reduert pris.

 Artiklene på Tiltakskatalog.no skrives av forskere fra ulike forskningsmiljøer i Norge. Nettstedet redigeres av Transportøkonomisk institutt og finansieres av TØI, Vegdirektoratet, Transnova og forskningsprosjektet Tempo

Les mer om innfartsparkering på www.tiltakskatalog.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger