Du er her

  • > Ingen effekt av differensiert føreropplæring på bane

Ingen effekt av differensiert føreropplæring på bane

En ny type differensiert sikkerhetskurs på bane ble testet ut i forbindelse med Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer. Transportøkonomisk institutt har evaluert kurset, men finner ikke at det har ført til færre ulykker eller har hatt ønsket effekt på mestringsfølelse og holdninger.

Føreropplæring er et av flere tiltak i det nasjonale demonstrasjonsprosjektet ”Trafikksikkerhet Lillehammer – med Nullvisjonen i sikte” som pågikk fra 2003 til 2006. Innholdet i det obligatoriske sikkerhetskurset på bane (tilsvarende glattkjøringskurset i den gamle føreropplæringen), ble justert og tilpasset ungdommene avhengig om de gjennom en test ble karakterisert som spenningssøkere, risikotakere, ansvarstakere eller trygghetssøkere.

Evalueringen finner ingen signifikante forskjeller i ulykkesrisiko mellom de som gjennomgikk det nye og det gamle kursopplegget, verken når det gjelder uhell generelt eller uhell på glatt føre. Undersøkelsen finner heller ikke at kurset har hatt ønsket effekt på mestringsfølelse og holdninger.

Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko.  TØI-rapport 943/2008. Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl og Pål Ulleberg

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger