Du er her

  • > Hvem er alle disse elbilistene?

Hvem er alle disse elbilistene?

Elbileierne ligner på andre som eier flere biler mht økonomi, utdanning, familiestørrelse og bosted. De verdsetter de økonomiske fordelene, miljøfordelene og at bilene fyller deres transportbehov.

En spørreundersøkelse blant 1721 eiere av elbiler viser elbilene brukes til daglige reiser, spesielt til arbeid. Den årlige kjørelengden for elbiler er lik kjørelengden som for tradisjonelle biler. En elbil erstatter oftest en vanlig bensin- eller dieselbil. De som kjøper bilen som tilleggsbil kjører mer etter anskaffelsen enn de som bytter bil. De aller fleste vil kjøpe elbil også neste gang.

Media og sosiale nettverk (familie og venner) er de viktigste kanalene for spredning av kunnskap om elbiler.

En parallell spørreundersøkelse blant 2241 eiere av diesel- og bensinbiler viser voksende interesse for elbiler i denne gruppen. En tredjedel vil vurdere elbil ved neste bilkjøp.

Elbilenes markedsandel vil trolig fortsette å vokse dersom insentivene opprettholdes.

De to undersøkelsene er gjennomført blant medlemmer av Norsk Elbilforening nasjonalt og medlemmer i Norges Automobilforbund (NAF) i Oslo-Kongsbergregionen – regionen med høyest elbiltetthet, i februar 2014.

Rapport:  Electric vehicles - environmental, economic and practical aspects - As seen by current and potential users. TØI-rapport 1329/2014 Forfattere:  Erik Figenbaum, Marika Kolbenstvedt Beate Elvebakk

Sammendrag

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger