Du er her

  • > Historisk lave ulykkestall i 2011

Historisk lave ulykkestall i 2011

170 personer omkom i trafikken i 2011 ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. Dette er det laveste tallet på 58 år. Det er sannsynligvis flere årsaker til den gledelige utviklingen.

Det har lenge vært en tendens til færre drepte i trafikken. I 2011 fortsatte denne tendensen og ga et ekstra stort utslag med 38 personer færre drept enn året før.

- Den store nedgangen i antall drepte fra 2010 til 2011 er trolig delvis tilfeldig, men samsvarer med den langsiktige trenden, sier trafikksikkerhetsforsker Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt.

Han framholder at det sannsynligvis er mange årsaker som virker sammen og som gir den gledelige nedgangen i antall drepte på vegene våre. De siste årene er det grunn til å tro at følgende faktorer har bidratt:

  • Gradvis fornyelse av bilparken. Nye biler er sikrere enn eldre biler
  • Lavere fart på vegnettet de siste årene
  • Økende bruk av bilbelter
  • Bilførerpopulasjonen blir stadig mer erfaren. Mange har nå 30-40 års kjøreerfaring
  • Noe økt kontrollvirksomhet de siste par årene (var lavere under politikonflikten i 2008-2009)
  • Utbygging og utbedring av vegnettet
  • I perioden mellom 2001 og 2010 sank antallet drepte i trafikken i Norge mindre (regnet i prosent) enn i andre land. Med den store nedgangen i 2011 har vi igjen tatt innpå andre land.
  • Finanskrisen etter 2008 har rammet andre land i Europa betydelig hardere enn Norge og trolig bidratt til nedgangen i antall drepte i disse landene.

Lenke til statistikk fra Statens vegvesen.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger