Du er her

  • > Grov forvrengning i Aftenposten om innfartsparkering

Grov forvrengning i Aftenposten om innfartsparkering

Aftenposten 24. februar har et oppslag i nettavisen hvor sentrale medlemmer av Stortingets samferdselskomité stiller seg negative til et angivelig forslag fra Transportøkonomisk institutt om en ”2-kilometers grense” for når det er greit at pendlere kan bruke bil til jernbanestasjonen. Men TØI har aldri foreslått dette.

 Alle avviser at det bør stilles noen krav til avstand. ”Skrivebordsøvelse” sier leder av transportkomiteen Knut Arild Hareide (KrF).  ”Helt på villspor”, sier Bård Hoksrud (Frp).  ”Slutt å moralisere”, sier Ingjerd Schou (H). Under nettartiklene i Aftenposten er det nå også hundrevis av debattinnlegg hvor TØI får gjennomgå.

Men TØI har aldri foreslått noe slikt. Denne ”grensen” er konstruert av journalistene i Aftenposten som har skrevet sakene ut fra en artikkel i tidsskriftet Samferdsel, men uten å ha snakket med forskerne Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen.

Aftenposten driver her en journalistikk hvor man mater intervjuobjektene med spissformulert informasjon og deretter siterer intervjuobjektene på den samme informasjonen. Denne formen for journalistisk ”hvitvasking” er lurvete overfor intervjuobjektene, det skader vårt omdømme som forskningsinstitutt og tjener ikke den offentlige debatt.

Studien fant at 12 prosent av brukerne til innfartsparkeringsplassene er bosatt mindre enn én kilometer fra parkeringsplassen og 40 prosent bor nærmere enn to kilometer fra parkeringsplassen. I artikkelen står det at ”mange slike bilturer kan kanskje erstattes med miljøvennlig tilbringertransport”. På enkelte parkeringsplasser fant man at over halvparten av brukerne bor mindre enn én kilometer fra stasjonen. ”Med andre ord vil mange kunne gå til stasjonen på (godt under) 15 minutter” konkluderes det i det avsnittet.

Vi skjønner godt at Aftenposten ønsker debatt med høy temperatur, men det blir helt feil når vi blir tillagt meninger vi ikke har.

Her er lenke til artikkelen i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/incoming/Nekter-a-stille-ga-krav-til-pendlere-7130056.html

Her er lenke til artikkelen i Samferdsel som ligger til grunn for artikkelen. Les og  vurder selv: http://samferdsel.toi.no/article31681-1349.html

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger