Du er her

  • > Groruddalen på vei mot målet

Groruddalen på vei mot målet

Groruddalssatsingen er i all hovedsak på vei i riktig retning, viser en ny samarbeidsrapport utarbeidet av NIBR og TØI. Satsingen skal løfte miljø og levekår i området, og et stort antall instanser fra stat og kommune er involvert.

Groruddalssatsingen er kanskje det største miljø- og levekårsløftet i Norge noensinne, og den nye rapporten "Midtveisevaluering av Groruddalssatsingen" viser at arbeidet i all hovedsak nærmer seg målet. Selv om mange av tiltakene bare har vært virksomme i en kort periode og det kun er små endringer å spore, viser den koordinerte satsingen positivt samspill. Utfordringene er at en rekke tiltak innen satsingen er avhengig av at større infrastrukturprosjekter og politikk på andre områder blir realisert først.

Arbeidet i Groruddalen baserer seg på et tett samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner, og hovedmålet er: 

Bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen.

Studien er utført av TØI-forskerne Vibeke Nenseth og Anders Tønnesen i samarbeid med NIBR-forskerne Marit Ekne Ruud og og Jørn Holm-Hanssen (www.nibr.no).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger