Du er her

  • > Gratis kollektivtransport reduserer knapt biltrafikken

Gratis kollektivtransport reduserer knapt biltrafikken

Stavanger kommune vil gjøre det gratis å reise kollektivt fra 1. juli. Forskning viser at gratis kollektivtransport ikke nødvendigvis fører til at flere lar bilen stå.

Gratis kollektivtransport har som mål å fremme bedre miljø, mer effektiv transportavvikling i byer og sosial utjevning.

Seniorforsker på TØI Nils Fearnley har forsket på effektene av et slikt tiltak. En viktig erfaring er at gratis kollektivtransport i liten grad reduserer biltrafikken. Tiltaket bidrar heller ikke til effektiv sosial utjevning, og økningen i rutetilbudet som følge av stor passasjervekst kan i verste fall gi negative miljøkonsekvenser og mer utslipp.

Se oppsummert kunnskap i tiltakskatalogen Gratis kollektivtransport - Tiltakskatalog for transport og miljø

Seniorforsker Nils Fearnley ved Transportøkonomisk Institutt i Dagsavisen: Gratis kollektivtrafikk? Det er neppe veien å gå

I Kollektivforums digitale seminar den 12. juni diskuterer forskere og operatører alternativer til dagens betalingsmodeller som er testet ut i norske byer og hvilke erfaringer man har gjort seg.

Seminaret er åpent og gratis, men krever påmelding. Se programmet og meld deg på her

Om tiltakskatalogen.no

Tiltakskatalog for transport og miljø oppsummerer kunnskap om effekter av miljøtiltak innen transportområdet, hovedsakelig i byer og tettsteder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger