Du er her

  • > Forskningsrådet etterlyser mer forskning i NTP

Forskningsrådet etterlyser mer forskning i NTP

Den nylig fremlagte Nasjonal transportplan (2014-2023) forplikter ikke på forskning. Det mener divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

I en kommentar til transportplanen på Forskningsrådets hjemmesider (les innlegget her)
ser hun positivt på at planen slår fast at økte investeringer krever kunnskap for å investere riktig, og at Regjeringens ambisjoner for samferdselssektoren vil kreve samspill med forskningsmiljøene.

Hun synes samtidig det er gledelig at NTP viser til Forskningsrådets strategiarbeid for fremtidig transportforskning, men mener altså at planen ikke er forpliktende nok når det gjelder forskning.

TØIs nye direktør Gunnar Lindberg ser veldig positivt på at Forskningsrådet er opptatt av å styrke transportforskningen og at man arbeider med å etablere et nytt transportforskningsprogram.

- Nå som rammene i Nasjonal transportplan øker med omkring 50 prosent er det viktigere enn noen gang å ha et godt forskningsbasert kunnskapsgrunnlag slik at man sikrer seg at pengene blir brukt på en best mulig måte.

Lindberg kommer fra stilling som forskningssjef ved Statens väg og transportforskningsinstitut i Sverige. Han mener det er et paradoks at man i Norge satser så lite på transportforskning med tanke på hvor mye man satser på infrastruktur.

Sverige bruker om lag fem ganger så mye penger på transportforskning som Norge. Når den nye transportplanen trer i kraft vil Norge ha betydelig høyere investeringer i samferdselsinfrastruktur enn Sverige.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger