Du er her

  • > Feil om bensinpris i media

Feil om bensinpris i media

Flere aviser blandet 4. juni sammen øre og prosent i en kommentar fra instituttsjef Lasse Fridstrøm om sammenhengen mellom bensinpris og trafikkutvikling.

Riktig informasjon skal være:
En prisøkning på 5 øre i bensinavgiften og 10 øre i avgiften på diesel vil i praksis ikke ha noen betydning for klimagassutslippene fra biltrafikken.

TØI anslår at en større økning i bensinprisen på 5 prosent vil gi omkring 1 prosent mindre trafikk regnet i antall kjørte personkilometer. Hvis bensinprisen blitt doblet, ville trafikken blitt redusert med omkring 19 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger