Du er her

  • > Europas fremste transportforskere samlet i Oslo

Europas fremste transportforskere samlet i Oslo

Europa er i ferd med å bli et stort sammenhengende forskningsområde hvor de nasjonale skillelinjene viskes ut. For å møte denne utfordringen er Europas ledende transportforskere i disse dager (11.-12. september) samlet på Transportøkonomisk institutt for å bygge tettere nettverk og samarbeid. 
Samlingen er i regi av organisasjonen ECTRI (European Conference of Transport Research Institutes) som består av 20 transportforskningsinstitutter eller universiteter fra 17 europeiske land. TØI har, som eneste norske deltaker, vært medlem siden starten i 2003.

TØI vertskap
Leder av ECTRI Guy Bourgeois og instituttsjef Lasse Fridstrøm ved TØI trakk i trådene under konferansen.

- Det er en stor ære for instituttet å være vertskap for denne todagers konferansen som markerer starten på et tettere forskningssamarbeid mellom instituttene, sier instituttsjef Lasse Fridstrøm, som også er styremedlem i ECTRI. Gjennom diskusjoner i sju arbeidsgrupper med ulike tema, er tanken at de 80 deltakerne skal utmeisle forslag til gode forskningsprosjekter. På sikt ser man også for seg at nettverkene skal bidra til å danne konsortier som kan vinne anbud, blant annet i EUs 7. rammeprogram for forskning.

Leder av ECTRI, Guy Bourgeois fra det franske transportforskningsinstituttet INRETS, presiserte ved åpningen hvor viktig det er for instituttene av å stå sammen og bygge en sterk organisasjon.

- Dette oppnår vi kun ved at våre beste forskere samarbeider. Derfor er vi her i dag, sa Bourgeois og trakk fram etableringen av de faglige arbeidsgruppene som svært viktig i arbeidet framover.

ECTRI tar blant annet mål av seg til å være en uavhengig kunnskapsorganisasjon som kan gi myndighetene faglige råd i strategiske spørsmål på transportområdet, for eksempel ved å gi innspill til ulike EU-dokumenter.

Nytt transporttidsskrift

Publisering av forskning er et annet satsingsområde. ECTRI er derfor i ferd med å etablere et elektronisk europeisk vitenskapelig transporttidsskrift som et alternativ til de mange amerikanskdominerte transporttidsskriftene som eksisterer i dag. Tidsskriftet vil bli gratis tilgjengelig på Internett (open access). Det tyske forlaget Springer vil stå som utgiver og første artikkel være klar til publisering i juni 2008.

- Når våre forskere får mulighet til å publisere forskningen i et europeisk tidsskrift, vil dette på sikt bidra til å styrke den europeiske transportforskningen, fremholdt Bourgeois. Han talte også varmt for at de 3000 forskere som er tilknyttet de ulike ECTRI-instituttene bør eksponere seg som ECTRI-medlemmer når de for eksempel deltar på konferanser i regi av TRB (Transportation Research Board) i USA. - Det gir en styrke å være med i et slikt europeisk nettverk, fremholdt Bourgeois.

Dette er ECTRIs arbeidsgrupper:

1. Transport i by (Deltaker fra TØI: Frode Longva)
2. Trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet (Deltaker fra TØI: Fridulv Sagberg)
3. Energi og klimaendringer (Deltaker fra TØI: Tore Leite)
4. Godstransport (Deltaker fra TØI: Olav Eidhammer)
5. Intelligente transportsystemer og intelligent infrastruktur (Deltaker fra TØI: Hanne Samstad)
6. Mobilitet (Deltaker fra TØI: Randi Hjorthol)
7. Transportøkonomi og politikk (Deltaker fra TØI: Harald Minken)

Les mer om ECTRI (www.ectri.org)

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger