Du er her

  • > EU-prosjekt skal studere miljøvennlig godstransport i Oslo

EU-prosjekt skal studere miljøvennlig godstransport i Oslo

Oslo er blant byene som skal brukes som studieområde i et stort EU-prosjekt for å bedre effektiviteten og redusere miljøulempene ved godstransport i byområder. Transportøkonomisk institutt skal koordinere forskningsprosjektet.
 

Prosjektgruppa består av 15 partnere fra åtte ulike land. Prosjektleder Jardar Andersen, TØI, bakerst til høyre i sort dress. Foto: Flemming Dahl (større bilde)

Prosjektet har fått navnet STRAIGHTSOL – STRAtegies and measures for smarter urban freIGHT SOLutions og startet opp i september.

Godstransport i byområder har en rekke utfordringer. Det er vanskelig å gjennomføre effektive leveranser på grunn av mye trafikk og vanskelige leveringsforhold, samtidig som miljøbelastningen er stor fordi det oppholder seg mange mennesker i disse områdene. Økt tilflytting til byer gjør at det både i Norge og ellers i Europa er behov for økt fokus på tiltak som kan øke effektiviteten og redusere miljøulempene. En utfordring er imidlertid at det i mange tilfeller mangler skikkelige evalueringer når man tester ut nye tiltak og løsninger for godstransport i by.

Det EU-finansierte forskningsprosjektet har tre hovedfokus: 1) Utvikle et opplegg for evaluering av tiltak for miljøvennlig og effektiv godstransport i byområder og overgang mellom distribusjonskjøring og langdistansetransport. 2) Støtte lovende tiltak som er satt i gang av bransjen selv og som har til hensikt å forbedre effektiviteten og redusere miljøulempene. 3) Anvende det nye opplegget for evaluering av gjennomførte demonstrasjosprosjekter for å kunne utarbeide råd og anbefalinger for fremtidige tiltak og løsninger.

Prosjektet samarbeider med ledende aktører som DHL, Kuehne+Nagel og TNT. Demonstrasjonene vil foregå i Brüssel, Barcelona, Thessaloniki, Utrecht, Lisboa, Oslo og deler av England. Prosjektet varer i tre år, og er støttet av Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og utvikling gjennom EUs sjuende rammeprogram.

Partnere i prosjektet er TØI (NO), The Free University of Brussels (BE), Centre for Research and Technology Hellas (GR), The University of Southampton (UK), Instituto Superior Tecnico (PT), CENIT (SP), TNO (NL), The University of Ljubljana (SL), KUEHNE+NAGEL (GR), Oxfam (UK), DHL EXEL SUPPLY CHAIN (SP), Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat (SP), EMEL (PT), TNT Express Worldwide N.V. (NL) og GS1 NORWAY (NO).

Mer informasjon
Forsker Jardar Andersen, Transportøkonomisk institutt , 22573840 / jan@toi.no


 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger