Du er her

  • > Effekten av takstreduksjoner – kommentar til Ola Elvestuen (V)

Effekten av takstreduksjoner – kommentar til Ola Elvestuen (V)

Venstres nestleder Ola Elvestuen oppsummerer i Østlandssendingen 6. august suksessen med lavere pris på månedskort for kollektivtrafikken i Oslo. Kortsalget har ifølge Elvestuen økt med 60 prosent etter at prisen, etter påtrykk fra blant annet Venstre, ble satt ned med 170 koner for ett år siden. Han benytter samtidig anledningen til å gi et spark til fagmiljøene generelt, og TØI spesielt, for ikke å ha hatt tro på at lavere månedskortpris ville ha noen effekt.

Kritikken er ikke berettiget.

Den 27.11.20007, kort tid etter at vedtaket om takstreduksjon var blitt fattet, uttalte forsker Nils Fearnley ved TØI til Aftenposten: ”Kjempebra tiltak! Det vil monne å sette ned prisen så betydelig”.

Han presiserte at det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange flere passasjerer dette vil gi, men anslo en økning på rundt fem prosent.

Det er ingen stor overraskelse at salget av månedskort har økt veldig. Men størsteparten av økningen er overgang fra andre korttyper som flexikort, dagskort og ukeskort. Passasjerutviklingen påvirkes av mange andre faktorer enn pris på månedskort. Siste året har bensinpris, prisendring i bomringen og generelle konjunkturendringer sannsynligvis hatt betydning.

Innvendingen fra fagmiljøene mot takstreduksjoner går ikke på at dette ikke har noen effekt, men at man muligens kunne ha oppnådd større passasjerøkning ved å bruke pengene på andre virkemidler som tilbudsforbedringer, flere avganger og bedre punktlighet.

Rabatt på månedskort retter seg mot passasjergrupper som er faste kollektivbrukere og som bruker kollektivtransport til og fra jobb. Det er disse som belaster kollektivsystemet mest, de reiser ofte i rushtiden, og er dermed dyrest å betjene.

Dessuten er det passasjerer som bruker kollektivtransport til og fra jobb, og som ofte benytter seg av månedskort, som har høyest betalingsevne.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger