Du er her

  • > Doktorgrad om reiseliv og nasjonalparker

Doktorgrad om reiseliv og nasjonalparker

Potensialet for reiselivsmessig utvikling i tilknytning til våre nasjonalparker er betydelig. Samtidig er turistene er opptatt av at å ta vare på sentrale naturverdier i disse verneområdene, viser ny doktorgradsavhandling.

Studien til Haukeland  bidrar til en dypere forståelse av den sosiale dimensjonen i bærekraftig turismeutvikling i nasjonalparker.

Jan Vidar Haukeland  forsvarer doktorgradsavhandlingen sin tirsdag 22. november ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås. Haukeland er ansatt ved Transportøkonomisk institutt.

Doktorgradsarbeidet retter søkelyset mot de besøkendes ønsker om tilrettelegging og tilbudsutvikling i og rundt nasjonalparkene. Studien er gjennomført i "Nasjonalparkriket" i Nord-Gudbrandsdalen (Oppland fylke), der en svært stor andel av kommunenes areal består av nasjonalparker.

Representanter for lokale reiselivsbedrifter som er blitt intervjuet, ser fundamentale mangler ved både forvaltningsplanprosesser og -bestemmelser, til tross for at disse aktørene støtter opprettelsen av nasjonalparkene.

Reiselivsentreprenørene er åpne for å videreutvikle reiselivet og dermed sikre livskraften i lokalsamfunnet, mens mer tradisjonelle lokale brukerinteresser er mer engstelige for at rask reiselivsvekst skal kunne endre lokalområdets karakter og underminere bygdesamfunnets integritet.

Studien bidrar til en dypere forståelse av den sosiale dimensjonen i bærekraftig turismeutvikling i nasjonalparker. Den forteller oss mye om ulike interessegruppers synspunkter mht denne utviklingen og resultatene vil kunne bidra mye til en mer balansert framtidig utvikling av turismen i våre nasjonalparker."

Tittel for avhandlingen:
Sustainable Tourism Development in a Norwegian National Park Area – Exploring Social Aspects.

Tittel for prøveforelesning:
Using visitor survey data in planning nature-based tourism in national parks - possibilities and constraints.

Informasjon om disputasen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger