Du er her

  • > Doktorgrad om internasjonal logistikk

Doktorgrad om internasjonal logistikk

Dersom man skal etablere en godstransportkorridor med jernbane mellom Norge og Syd-Europa gjennom Polen er det viktig at også ferjerutene, for eksempel mellom Ystad og Świnoujście, tilpasses framføringen av toget. Det vil gi store effektivitetsgevinster viser modelleringene i doktorgradsavhandlingen til sivilingeniør og TØI-forsker Jardar Andersen.
Onsdag 5. mars forsvarer han avhandlingen for graden PhD ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Avhandlingen presenterer nye optimeringsmodeller for intermodal godstransport, og har vært en del av Eureka-prosjektet POLCORIDOR som ble støttet av Norges forskningsråd og ledet av Transportøkonomisk institutt.

Grunnidéen i Polcorridor-studien har vært å utforske mulighetene for nye godstogtjenester gjennom Øst-Europa. Ved å knytte disse togtjenestene til eksisterende ferger, skipsruter og lastebiltjenester, kan man tilby fullverdige intermodale transporttjenester mellom Norden og Sørøst-Europa.

I doktorgradsarbeidet har Andersen studert planleggingsproblemer og identifisert faktorer som det er viktig å ta hensyn til ved modellering og optimering av transporttilbudet i denne korridoren.

Avhandlingen inneholder også en generell del, hvor Andersen fokuserer på hvordan eksisterende planleggingsmodeller for tjenestenettverk kan utvides til å gi en bedre representasjon av ressurser som for eksempel kjøretøy, noe det har vært et uttrykt behov for. I avhandlingen presenteres et rammeverk for slike modeller, og det presenteres også en spesialutviklet løsningsmetode som gjør det mulig å bruke modellen for reelle planleggingsbehov i transportindustrien.
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger