Du er her

  • > Bjørne Grimsrud ny leder for TØI

Bjørne Grimsrud ny leder for TØI

Bjørne Grimsrud (57) er ansatt som ny direktør for Transportøkonomisk institutt (TØI). 

Bjørne Grimsrud tiltrer 1. januar 2021. 

Grimsrud er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og kommer fra stillingen som stedfortredende vegdirektør og direktør for Økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen. Før han kom til Statens vegvesen var han direktør for strategiavdelingen i Statsbygg (2013–2016).

Grimsrud har erfaring med forskning fra fem år som forsker og sju år som forskningsleder ved forskningsstiftelsen Fafo (1995–2007). Han har også bakgrunn fra internasjonale organisasjoner og innehar en rekke faglige verv som leder av styringsgruppa for Oslopakke 3, og leder av styringsgruppa bypakke Nord-Jæren, leder av styringsgruppa for Miljøløftet i Bergensregionen og leder av styringsgruppa for Miljøpakken i Trondheimsområdet.

- Samferdselssektoren står overfor betydelige utfordringer og muligheter fremover, det være seg Covid-19, det grønne skiftet, innovasjon- og transportrevolusjonen innen digitalisering, mobilitet i byer og siste fase av Nasjonal transportplan. Jeg ser frem til å lede TØI og bidra til å styrke norsk transportforskning, utvikle kunnskap, sikre best mulig beslutningsgrunnlag og tydeliggjøre de veivalg vi står overfor, til beste for samferdselssektoren i Norge, sier Bjørne Grimsrud.

- Vi gleder oss over å få Bjørne Grimsrud til TØI. I hans nåværende rolle som direktør for Økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen kjenner han sektoren, byene og beslutningstakere meget godt, sier Ole A. Hagen, styreleder for TØI.

- Grimsrud har meget god forståelse for samfunn og politikk, men også viktige erfaringer innen ledelse, forskningsledelse og internasjonalt arbeid. For både sektoren og TØI ser vi store utfordringer og betydelige muligheter framover. Bjørne vil styrke oss i dette arbeidet, sier styreleder Ole A. Hagen.

Grimsrud tar over stillingen etter Gunnar Lindberg som har ledet TØI i 7 år. 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger