Du er her

  • > Bilen er feriefremkomst-middel nummer én

Bilen er feriefremkomst-middel nummer én

75 prosent av alle lange reiser over 10 mil i Norge er feriereiser. De fleste av disse foretas med bil for å besøke venner og kjente, reise på hytta eller andre typer feriereiser.

Det viser en undersøkelse av reiselivstrafikk på veg i Norge som er utarbeidet ved TØI.

Sommeren er den desidert mest trafikkerte årstiden. Juli er lavsesong for yrkestrafikk, men årets travleste måned for reiselivstrafikk, både når det gjelder norske og utenlandske bilturister. På mange veistrekninger er økningen i fritidstrafikken større enn nedgangen i yrkestrafikk, noe som fører til en økning i trafikkbelastningen på vegene totalt sett. Mens fritidstrafikken ellers i året har markerte topper på fredag og søndag, er sommerferietrafikken mer spredt over alle ukedagene.

Sommersesongen er også den viktigste perioden for utlendinger som besøker Norge med bil. Hele 86 prosent av bilturistene om sommeren kommer fra Sverige, Danmark, Tyskland eller Nederland. Om vinteren er besøket av utlendinger betydelig lavere, og svensker og dansker står for 82 prosent av bilturistene på denne årstiden.

Kilde: Reiselivstrafikk på veg, TØI- rapport 891/2007.  Av Berit Grue


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne artikkelen

Legg til kommentar

Felter merket med fet tekst må fylles ut
Skriv inn sikkerhetskoden fra bildet under (forklaring)
captcha (n/a)
Er koden uleselig klikk her for å lage en ny
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger