Du er her

  • > Bildeling gir færre biler

Bildeling gir færre biler

Bildeling kan bidra til færre biler og mindre utslipp i byene. Folk som er med i en bildelingsordning bruker bil omtrent en tredel mindre enn de som eier sin egen bil. En bil i et bilkollektiv erstatter 5-15 privatbiler.

De fleste undersøkelsene tyder på at bildeling er et bra miljøtiltak.
 

Med rask framvekst av intelligente mobilitetstjenester som kobler biler og brukere, kan bildeling komme til å bli et viktig alternativ til bruk av privatbil i framtiden.

Presset på utfasing av fossilt drivstoff og behovet for å redusere forurensning og trafikkaos, har gjort søket etter nye måter å redusere bilbruk på stadig mer påtrengende.

Bildeling innebærer at medlemmer bruker biler som en bedrift eller et bilkollektiv eier, og tilbyr sine medlemmer bilbrukens fordeler samtidig som en unngår mange av bilholdets kostnader.

Parkering i by er dyrt og søket etter parkeringsplass er tidkrevende for mange bileiere som bor i byen. Bilen brukes i snitt bare en halv time om dagen, og representerer en betydelig utgiftspost.

Forutsetningen for at bildeling skal bli en viktig miljøvennlig mobilitetsløsning, er at ordningen blir langt mer omfattende enn i dag, og at den faktisk fører til redusert bilbruk.

Men bildeling gir også folk muligheter for mobilitet og tilgang til bil de kanskje ellers ikke ville brukt. Likevel tyder de fleste undersøkelsene på at bildeling er et bra miljøtiltak.

Rapport:
Nye kollektive mobilitetsløsninger – bildeling som case. TØI rapport 1218/2012. Forfatter(e): Vibeke Nenseth, Tom Erik Julsrud og May Hald
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger