Du er her

  • > Begrensede regionale virkninger av Tromsø-OL

Begrensede regionale virkninger av Tromsø-OL

Hvis man legger distrikts- og regionalpolitiske hovedmålsettinger til grunn, er ikke en OL-satsing i Tromsø i 2018 optimal anvendelse av statlige midler.

Illustrasjon: 70°N arkitektur as / Rambøll Mapping AS

Det er hovedkonklusjonen i en rapport som Transportøkonomisk institutt har laget på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Rapporten tar for seg regionale virkninger av eventuelle olympiske vinterleker i Tromsø i 2018.

Satsingen er for konsentrert, både tidsmessig og geografisk til at det gir optimal bruk av midlene i et regionalt utviklingsperspektiv. Virkningene vil være små i forhold til kostnadene ved arrangementet, og dessuten meget usikre, framgår det av rapporten. 10 milliarder kroner for mindre enn 4 300 varige arbeidsplasser innebærer mer enn 2,3 millioner kroner per arbeidsplass.

Rapporten presiserer at det selvsagt er andre begrunnelser enn distrikts- og regionalpolitiske til at man ønsker å arrangere et vinter-OL i Tromsø. Dersom statsgaranti gis til tross for at regionaløkonomiske betraktninger tilsier et samfunnsøkonomisk underskudd, så betyr det implisitt at nytten av andre aspekter ved OL verdsettes til minst dette underskuddet.

Rapport:
Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018. TØI-rapport 937/2008. Av Hanne Samstad, Viggo Jean-Hansen, Jens Kr. Steen Jacobsen.
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger