Du er her

  • > Avsporing av E39-debatten

Avsporing av E39-debatten

I Våre Veger 27. april kommer fylkesordfører  Jon Aasen i Møre og Romsdal med et voldsomt angrep på forsker Harald Minken ved TØI under tittelen «Useriøst om E39 av TØI-forskeren». Kritikken har feil adresse. 

Faksimile av oppslaget i Våre Veger.

I artikkelen i heter det: «3700 kroner i bompenger langs en fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. - Det er omtrent like seriøst som «tenk på et tall», mener fylkesordfører Jon Aasen». Og videre:
«- Fullstendig useriøst. Hvilket miljø er det som beregner slike tall, spør fylkesordfører Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal. Han er ikke imponert over forskeren fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) som har kommentert dette regnestykket i mediene".

Dette er ikke tall som TØI har beregnet. Tallene stammer sannsynligvis fra rapporten «Utviklingsstrategi for ferjefri og utbetra E39, Vedlegg 4», utarbeidet av Transportetatene i forbindelse med Nasjonal transportplan 2018-2029. Det er altså Transportetatene, med Statens vegvesen i spissen, som fylkesordføreren her mener lager fullstendig useriøse utredninger.

Nedenfor er tabellen fra rapporten gjengitt. Cellen nederst i høyre hjørne viser en bompengekostnad på 3600 kroner mellom Kristiansand og Trondheim. Tallet som NRK ba Harald Minken kommentere, stammer altså sannsynligvis herfra.

Tabell - side 33 i rapporten fra Transportetatene:

Skal E39 utvikles og realiseres på en måte som er til gagn for samfunnet, trengs det seriøs debatt basert på fakta. Oppslaget i Våre Veger bidrar ikke til dette.

Harald Aas
Kommunikasjonsleder, TØI

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger