Du er her

  • > Askeproblemene fort glemt

Askeproblemene fort glemt

Vulkanen Eyjafjallajökull på Island lammet det meste av flytrafikken i Europa i april 2010. Både reisende og bedrifter sa etterpå at de i framtida i større grad ville velge andre transportmidler enn fly, eller reisemål som også kan nås med andre transportmidler. Statistikken viser imidlertid at vi flyr mer enn noen gang etter flystansen.

Hør forsker Inge Brechan presentere funnene fra undersøkelsen.

Dette viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt som oppsummerer virkningene av askeproblemene. Etter askeproblemene gjennomførte TØI en undersøkelse av hvordan reisende og bedrifter ble rammet.

Flystansen skapte store problemer mens den pågikk, men ser ikke ut til å ha fått betydelige konsekvenser på lang sikt.

Både reisende og bedrifter svarte etter flyproblemene at de i større grad vil velge reisemål som kan nås med andre transportmidler enn fly, eller velge andre transportmidler enn fly allerede i utgangspunktet.

Forretningsreisende og bedrifter vil også bruke telefon- og videokonferanser i større grad.

Trafikkstatistikken viser imidlertid at vi flyr mer enn noen gang etter flystansen.

Reisende som strandet på reisemålet eller underveis på hjemreisen kom i gjennomsnitt ca. tre og et halvt døgn forsinket hjem og hadde ca. ni tusen kroner i merkostnader til transport og/eller opphold.

Omtrent halvparten av bedriftene som var med i undersøkelsen ble rammet av flystansen. Flystansen hadde størst konsekvenser for sekundærnæringen, for eksempel bedrifter innen olje og energi.

En av fire bedrifter måtte utsette/avlyse møter fordi eksterne deltagere ikke kunne komme, mens 17 % ikke mottok varer fra leverandører og 13 % ikke fikk leveranser fram til kundene.

Den vanligste konsekvensen av flystansen var forsinkelser i pågående arbeider (34 %) og i oppstarten av nye prosjekter (22 %). En del bedrifter opplevde tapt omsetning (15 %), tap av kunder/kontrakter (7 %) og økte kostnader utover merkostnader til reiser og opphold (15 %).

Om undersøkelsen:
Det ble gjennomført tre spørreundersøkelser i mai og juni 2010 med fokus på flystansen: En blant flyreisende (2973 deltagere), en blant ledere i bedrifter (1000 deltagere) og en blant reiseansvarlige i bedrifter (99 deltagere). Analysene er i tillegg basert på tilgjengelig statistikk fra Avinor, Eurocontrol (European Organisation for the Safety of Air Navigation), Statistisk Sentralbyrå, SAS, Norwegian, samt undersøkelsen Reisevaner på fly 2009.

Flystansen varte hovedsaklig fra 15. til 22. april 2010. Det ble gjennomført ca. 1,8 millioner flyreiser i Norge i april 2010, hvilket er ca. 650 000 mindre enn forventet. Fordi mange som ikke kunne reise som planlagt valgte å utsette reisene sine, forventes det at ca. 200 000 utsatte flyreiser ble gjennomført i månedene som fulgte etter flystansen.

Rapport:
Flystansen etter vulkanutbruddet på Island. Konsekvenser for norske reisende og bedrifter i Norge. TØI-rapport 1120/2010. Forfatter: Inge Brechan


      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger