Du er her

  • > Arbeid med nytt transportforskningsprogram

Arbeid med nytt transportforskningsprogram

Transportsektoren trenger et nytt stort forskningsprogram for å skaffe til veie det kunnskapsgrunnlaget som trengs for å løse framtidige utfordringer. De ti viktigste miljøene for samferdselsforskning i Norge har gått sammen og utarbeidet en skisse   for hvorden et slikt forskningsprogram bør utformes.

 

Transportøkonomisk institutt har hatt redigeringsansvaret. For øvrig har følgende gitt bidrag: CICERO Senter for klimaforskning, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Molde, IRIS, Møreforsking, SINTEF Teknologi og samfunn, Universitetet for miljø- og bioviten-skap, Universitetet i Nordland, samt Vestlandsforsking.

Dokumentet kan du laste ned her. 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger