Du er her

  • > Anbud eller konsesjonsordning kan bidra til å løse elsparkesykkelproblemene

Anbud eller konsesjonsordning kan bidra til å løse elsparkesykkelproblemene

En form for anbud eller konsesjonsordning vil kunne løse mange av problemene knyttet til elsparkesykkelbruk i byene våre.

Det kom frem på Transportøkonomisk sitt seminar på Arendalsuka onsdag. TØI hadde samlet forskere og representanter fra Trondheim by og operatørene til foredrag og panelsamtale.

- Ved anbudsutlysninger kan utleieselskapene konkurrere om å finne de beste løsningene på for eksempel parkeringskaos og fotgjengerpåkjørsler, og på samme tid stimulere frem innovasjon og nye løsninger, sier forskningsleder Nils Fearnley.

Han viser til at så godt som alle byer i verden som har lykkes med å snu situasjonen fra kaos til en positiv berikelse i byen, har fått det til gjennom anbudsprosesser som styrer markedsadgangen. Også håndheving av eksisterende regler er viktige tiltak.

Nils Fearnley er også helt klar på at behovet for å oppsummere erfaringer er stort. Han tror også at stordriftsfordeler i elsparkesykkelmarkedet gjør at anbud er veien å gå.

- Det å sette et tak på antall sykler, og fordele dem likt mellom alle tilbyderne, gir en tap-tap-situasjon for både operatører, ikke-brukere og brukere, mener Fearnley.

Etter foredraget i Samferdselsteltet ble Nils Fearnley intervjuet i podcasten Polypod. Hør podcasten her! 

Fra både Trondheim og operatøren TIER kom det klare signaler på at anbudsløsninger er beste måten for å adressere de største utfordringene, som skadetall og kaos.

På seminaret var det andre som ikke støttet anbudsløsning. De mente blant annet at det kunne skape unødvendig byråkrati, mindre kundefokus og et innskrenket tilbud for brukerne.

Publikum fikk dessuten presentert helt ferske skade- og risikoanalyser fra Oslo i sommer.

- Vi ser at skadetallene reflekterer det bildet mediene har tegnet i sommer, nemlig at det er større risiko knyttet til elsparkesykkelbruk. Det som er mindre kjent er at svært mange skader seg pga. fortauskanter, trikkeskinner og hull i veien. Dette er også viktige ulykkesmekansimer for syklister og fotgjengere, så for å bedre sikkerheten for disse gruppene er det viktig å sette søkelys på infrastruktur, drift og vedlikehold, forklarer TØI-forsker Torkel Bjørnskau.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger