Du er her

  • > Aarhaug med i utvalg som skal utrede drosjenæringen

Aarhaug med i utvalg som skal utrede drosjenæringen

TØI-forsker Jørgen Aarhaug er oppnevnt som medlem i det regjeringsnedsatte utvalget som skal vurdere framtidens rammebetingelser for drosjenæringen.

Jørgen Aarhaug er forsker ved TØI og en av norges fremste eksperter på drosjenæringen. 

Utvalget skal vurdere ulike tiltak for å sikre et godt drosjetilbud i hele landet, og for grupper som er særlig avhengig av drosje. Det skal blant annet vurdere behovsprøving, driveplikt og sentraltilknytningsplikt, og hvilke krav som skal stilles til aktørene i næringen, inkludert løyvehavere og sjåfører.

Utvalget skal også vurdere om det er behov for å sette flere krav til taksametersystemet og bestillingssystemet for drosjer. Det skal videre gjøre en helhetlig vurdering av drosjereguleringen, og må i den forbindelse også svare ut spørsmål knyttet til fastsettelse av pris og skattemessige forhold.

Utvalget vil ledes av Hans Petter Graver, professor ved det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Øvrige medlemmer er:

•    Guro L. Henriksen, Oslo  - Siviløkonom og partner i Oslo Economics
•    Øystein Trevland, Sandefjord – Styreleder i Norges Taxiforbund
•    Jofri Lunde, Oslo – Næringspolitisk sjef i NHO Transport
•    Herdis Helle, Bergen – Advokat i LO
•    Håkon Johnsen, Oslo - Fylkesdirektør i Viken fylkeskommune
•    Jan Geir Solheim, Lærdal - Selvstendig næringsdrivende
•    Sahar Babri, Trondheim - Forsker ved Sintef
•    Siw Viken, Lillesand - Administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk AS
•    Dag-Einar Sivertsen, Lillestrøm - Forbundssekretær i Fellesforbundet
•    Nils-Ola Widme, Oslo – Næringspolitisk direktør i Abelia
•    Jørgen Aarhaug, Oslo – Ph.d.-kandidat ved UIO og forsker ved TØI
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger