Du er her

  • > 2021 – et godt år faglig og økonomisk for TØI

2021 – et godt år faglig og økonomisk for TØI

Høy faglig produksjon og et godt økonomisk resultat oppsummerer virksomheten ved TØI i 2021.

Vil du lese mer om TØIs virksomhet, ta en titt i Årsrapporten for 2021 som du finner her. 

Regnskapet viser et økonomisk overskudd på 7,9 mill. kroner, en solid forbedring fra 2020. Også 2021 var preget av pandemi og hjemmekontor, men det åpnet også for nye forskningsområder og digitale formidlingskanaler. De ansatte tilpasset seg den nye situasjonen godt, noe som resulterte i en høy vitenskapelig produksjon.

Det ble publisert 74 artikler i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering og en rekke vitenskapelige rapporter, bøker og bokkapitler. Dette ga til sammen 97,3 publiseringspoeng i publiseringsarkivet Cristin. Instituttet hadde ved utgangen av fjoråret 99 forskere på fulltid eller deltid. Hele 16 forskere arbeidet med doktorgradsavhandling i 2021.

Forskerne ved instituttet var også aktive allmennformidlere i 2021 ved å holde ca. 200 foredrag for brukermiljøene i Norge i tillegg til nær 50 foredrag på internasjonale konferanser.

Forskerne er også hyppig kontaktet av journalister. Instituttet og instituttets forskere var omtalt i ca. 2200 artikler i norske aviser, nettaviser, nettsteder samt radio/TV i 2021.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger