Du er her

Smarte mobilitetsløsninger i et kjønnsperspektiv

Skal smarte tekniske løsninger løse fremtidens mobilitetsutfordringer må alle grupper i samfunnet inkluderes. Det gjør de ikke i dag.

Dette kommer frem i boken Gendering Smart Mobilities. TØI-forsker Tanu Priya Uteng (bildet), Hilda Rømer Christensen og Lena Levin er redaktører og dette er tredje bind i bokserien om mobilitet.

Boken adresserer kjønnsperspektiver på implementering av digitale teknologier og smarte løsninger for å oppnå «mobilitet for alle». Den retter et kritisk blikk mot ideen om at smarte tekniske løsninger blindt vil løse fremtidens mobilitetsutfordringer og påpeker at utviklingen hittil har ekskludert grupper i samfunnet, særlig relatert til kjønn.

I et globalt perspektiv har smarte løsninger ofte hatt negative konsekvenser for kvinner ved at hovedfokus har vært

  • Å utvikle infrastruktur som forutsetter bruk av bil
  • Tidsbesparelse har vært prioritert fremfor brukerdeltakelse når det skal informeres om veiutbyggingsprosjekter og arealplaner
  • Ikke inkludert sosiale konsekvenser av utvikling av byrom

Målet er at fremtidens byutvikling skal bygge på inkluderende byer og mobilitet for alle, og at mobilitet og transport er helt avgjørende for å oppnå en bærekraftig og kjønnslikestilt utvikling.

- Likestillings-perspektivet har blitt neglisjert i forskningen og utformingen av politiske løsninger både nasjonalt og internasjonalt. Denne boken skal bidra til å tolke smarte byer, transport, mobilitet og likhet mellom kjønnene i en ny kontekst, sier Tanu Priya Uteng.

Det ligger både potensiale og begrensninger i smarte mobilitetsløsninger i lys av bærekraft og likestilling mellom kjønnene. Hvilke synergier kan man skape av å smelte sammen nye transportmåter, likestilling og bærekraft, spør Uteng.

- Målet er å inkludere alle gruppene i samfunnet før smarte mobilitetsløsninger er implementert, avslutter hun.

Gendering Smart Mobilities, Tanu Priya Uteng, Hilda Rømer Christensen, Lena Levin, 1st Edition, Routledge, January 2020, 296 Pages, ISBN 9781138608276

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger