Du er her

Raske kollektivbytter øker tilfredsheten

Byttepunkter på kollektivreisen må utformes slik at det går raskt for de reisende.

I en ny rapport har forskere på TØI forsøkt å finne ut hvordan byttepunkter kan utformes slik at kollektivtrafikkens konkurranseevne styrkes sammenlignet med bilens. Det er gjennomført spørreundersøkelser med reisende på flere holdeplasser i landet, blant annet Lillestrøm, Lysaker, Hamar og Lagunen i Bergen.

Punktlighet og at det går raskt å reise kollektivt er de viktigste faktorene for at trafikantene er fornøyd med sin reise. Byttepunkter på kollektivreisen må utformes slik at det går raskt for de reisende.

I rapporten fremkommer det at det å foreta et bytte underveis på kollektivreisen ikke nødvendigvis gjør reisende mer misfornøyde med reisen, men andelen ‘byttere’ som er fornøyd med sin kollektivreise er lavere enn for ‘ikke-byttere’.

For å redusere reisetiden med kollektivtransport, er frekvens, hastighet, behov for å bytte og nærhet til holdeplass de viktigste elementene. Det er også viktig at reisende er tilfredse med utformingen av selve stasjonsområdet, at det er værbeskyttelse, at det føles trygt, at informasjon er standardisert og tilgjengelig og at det er et hyggelig miljø på stasjonen.

Til tross for økt fokus på byttepunkter har det vært gjort få empiriske undersøkelser med sikte på å finne ut hvordan brukerne opplever eksisterende byttepunkter. Samtidig gjør økte krav til kollektivsystemets effektivitet, fleksibilitet og koordinering at det sannsynligvis vil bli mer vanlig å bytte transportmiddel underveis i fremtiden.

Hele rapporten: Hvordan få til effektive kollektivbyttepunkt for reisende og operatører? TØI rapport 1509/2016 Forfattere: Julie Runde Krogstad, Petter Christiansen og Kjersti Visnes Øksenholt

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger