Du er her

Økt vegkapasitet fører til mer trafikk

Her finner du forskning som dokumenterer at økt veikapasitet i bytransportsystemer med kø gir økt biltrafikk.

Av Aud Tennøy, Forskningsleder ved TØI

I et debattinnlegg i Aftenposten 28. oktober skriver jeg at økt veikapasitet i bytransportsystemer med kø gir økt biltrafikk og at all forskning jeg kjenner til er entydig på dette. Flere har etterlyst hvilken forskning jeg bygger på. Nedenfor er det listet opp noen artikler som oppsummerer denne kunnskapen. Dersom det er noen som har forskning som viser det motsatte er jeg svært interessert i å få vite om dette.

Her er noen flere artikler som bør leses:

 • Downs–Thomson paradox (oppkalt etter  Anthony Downs og J. M. Thomson): "States that the equilibrium speed of car traffic on a road network is determined by the average door-to-door speed of equivalent journeys taken by public transport. It is a paradox in that improvements in the road network will not improve traffic congestion. In fact, improvements in the road network can make congestion worse, if the improvements make public transport more inconvenient, or if it shifts investment, causing disinvestment in the public transport system (kilde: Wikipedia). Les om paradokset i denne populætvitenskapelige artikkelen: Why Traffic Congestion Is Here to  Stay ...and Will Get Worse, By Anthony Downs
   
 • S. Carirns; S. Atkins and P. Goodwin: Disappearring trafffic? The story so far 
  (Denne artikkelen oppsummerer mer enn  70 studier om hvordan det har gått med biltrafikken etter at man har  omprioritert vegareal  fra generell biltrafikk til gående, syklister, kollektivtrafikk etc)
   
 • Phil Goodwin a & Robert B.: Building new roads really does create extra traffic: a response to Prakash et al. Noland b, Applied Economics
   
 • Peter J. Hills (1996): What is induced traffic? Transportation 23: 5-16, 1996
   

I referanselistene til disse rapportene finnes det mer informasjon for dem som vil gå dypere inn i materien.

E-18

Forsidebildet til Kommunedelplan for E-18- korridoren Lysaker - Slepenen.

Det er også en del uklarheter i diskusjonen knyttet til hva det foreslåtte E18-prosjektet faktisk innebærer. Vi har derfor lagt ut planer og illustrasjoner her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger