Du er her

Mangler ved standarder gir utrygge bymiljøer for synshemmede

Aktørene som arbeider med universell utforming mangler gode standarderer og veiledere i arbeidet med å utforme miljøer som er brukervennlige og trygge for synshemmede. Det er særlig standarder knyttet til taktile ledelinjer som ikke fungerer godt nok.

Forskere ved TØI har nylig fått publisert en artikkel i tidsskriftet Municipal Engineer. Bakgrunnen er Vegdirektoratets arbeid med å revidere nasjonale standarder og håndbøker om tilrettelegging for synshemmede i transportsystemet. Vegdirektoratet har i den forbindelse ønsket en vurdering av gjeldende standarder og praksis.

To spørsmål knyttet til utforming av gater og kollektivholdeplasser var av særlig bekymring for myndighetene:

1) taktile ledelinjer ser ut til å bli benyttet i situasjoner hvor mer gjennomtenkt og helhetlig design med naturlige ledende elementer bedre kunne ha sikret brukervennlighet, tilgjengelighet og sikkerhet; og,

2) det er mangel på konsekvent og lik bruk av taktile ledelinjer, noe som potensielt kan forårsake farlige situasjoner.

Aktørene som arbeider med universell utforming står ofte overfor situasjoner der flere hensyn må tas. Når de leter etter løsninger i håndbøker eller standarder, finnes det kun vage beskrivelser av hvordan man kan løse situasjonen med naturlige ledende elementer. Dette fører til at aktørene gjerne tyr til taktile ledelinjer fremfor naturlige ledende elementer.

Anbefalinger og eksempler knyttet til taktile ledelinjer viser ofte enkle og ideelle situasjoner. Ofte passer dette ikke med virkeligheten. Aktørene derfor må finne løsninger på egen hånd. Dette fører til at aktørene utformer løsninger de tror vil fungere for synshemmede, mens det samtidig fører til et inkonsekvent system av taktile ledelinjer i transportsystemet som helhet. En av de viktigste anbefalingene er at standarder, veiledere og håndbøker bør presentere mer omfattende og konkrete beskrivelser av hvordan naturlig leding kan sikres og brukes, samt hvordan taktile ledelinjer skal benyttes også i komplekse situasjoner.

Forfatterene av artikkelen er Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Nils Fernley og Bryan Matthews.

Standards for usable and safe environments for sight impaired. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Municipal Engineer 168(1): 24–31 doi: 10.1680/muen.13.00043

http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/muen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger