Du er her

Lønnsomt med høyere standard på holdeplassene

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge leskur på bussholdeplassene, ha belysning og holde dem fri for snø og is selv når det er relativt få som bruker holdeplassene.  Her finner du en kalkulator som viser om enkelte tiltak er lønnsomme på den holdeplassen som du bruker. 

 
Som vedlegg til rapporten finner du et regneark hvor du kan beregnet lønnsomheten til flere tiltak enn det som ligger inne i kalkulatoren. Flere  tiltak er lønnsomme selv om holdeplassen kun har 10 til 20 påstigninger om dagen.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger