Du er her

Gratis parkering for elbiler betyr tapte inntekter

Kommunenes inntektsbortfall på grunn av avgiftsfritaket på elbilparkering ligger i området 100-120 millioner kroner på landsbasis per juli 2014. Dette anslaget må justeres fortløpende, ettersom antallet elbiler i Norge er i sterk vekst.

Gevinsten av gratis parkering for elbileiere  er beregnet til omlag  3.300 kroner per år per elbil.

TØI har beregnet hvor mye kommunene taper på at elbiler parkerer gratis på kommunale parkeringsplasser. Mens elbilene alltid er unntatt betaling på offentlig gateparkering, varierer praksis mellom byene når det gjelder parkeringshus. Noen har fullt avgiftsfritak, noen har rabatt og andre har full ordinær pris på elbilparkering.

Beregningen er basert på tall fra sommeren 2014 da det var ca 30.000 registrerte elbiler i Norge. I april i år hadde antallet elbiler økt til 50.000.

En større undersøkelse blant elbileiere konkluderer med at gratisparkering i snitt utgjør en besparelse på 3.300 kroner per år per elbil. Summert over hele elbilparken sommeren 2014, blir dette 100 millioner kroner per år.

De største byregionene representerer en klar majoritet av tapte p-inntekter. Ca tre av fire elbiler er registrert i byregionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. De færreste av byene har noen god oversikt over omfanget av elbilparkering og de økonomiske konsekvensene. Imidlertid er alle opptatt av problemstillingen, som i tillegg til det økonomiske omfatter konsekvenser for tilgjengelighet og sirkulasjon.

Rapport:
Kommunenes inntektsbortfall ved at el-biler har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. TØI rapport 1340/2014. Forfatter: Nils Fearnley

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger