Du er her

Gode råd til planleggere av kollektivnettet

En ny veileder gir gode råd om planlegging og utforming av byttepunkter for sømløse kollektivnett.

Det finnes mange veiledninger og håndbøker om byttepunkter i kollektivnettet, både norske og internasjonale, men det meste er laget ut fra de enkelte kollektive transportmidlenes perspektiv. I en ny veileder fra TØI tas det derfor tydelig «parti» med brukerne av kollektivtransport.

I veilederen vurderes det hva som skal til for å lage et sømløst nettverk for kollektivreiser, med effektive og attraktive bytte­punkter som knytter sammen forskjellige transporttilbud og gjør systemet mer tilgjengelig for alle grupper i befolkningen.

I veilederen beskrives de reisendes krav og ønsker til byttepunktenes utforming og drift og hva operatørene og de ulike kollektive transportmidlene trenger. Den viser eksempler på løsninger for ulike typer byttepunkter og peker på forhold som må være på plass for å få en god gjennomføring og oppfølging av byttepunkters utvikling.

Begrepet «sømløst» nett er egentlig ganske misvisende, siden det er byttepunktene som utgjør sømmen mellom de ulike kollektive transporttilbudene. Men det indikerer at målet er å gjøre bytter i kollektivnettet så enkle og komfortable at de ikke utgjør en barriere.

Boka er godt strukturert og enkel og slå opp i. Les hele dokumentet: Byttepunkter for sømløse kollektivnett - Råd om planlegging og utforming. TØI rapport 1526/2016

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger