Du er her

Færre biler og mer liv og røre i Askim

Beboere i Torggata 5 i sentrum av Askim kommune vil være mindre bilavhengige og vil bidra til et mer levende bysentrum.

Det viser en ny TØI-rapport som har analysert konsekvenser av utbyggingen av Torggata 5 - en tomt i sentrum av Askim der det er planlagt 177 leiligheter.

Flere mennesker gjør at sentrum oppleves som et mer trivelig og attraktivt sted. Utbyggingen vil øke kundemassen i sentrum fordi beboerne i større grad vil ferdes til fots eller på sykkel i forbindelse med daglige gjøremål.

Beboerne vil kjøre mindre sammenlignet med andre personer bosatt i kommunen. De vil ha tilgang til et variert tjenestetilbud og arbeidsmarked med nærhet til både sentrale områder i Askim og til togstasjonen. Arbeidsplasser i Østfold, Akershus og Oslo er godt innenfor rekkevidde fra Askim.

Målet med utbyggingen er å tilby et godt alternativ for de som ønsker å bo i Askim, og som foretrekker å bo i leilighet. Askim har i dag en boligstruktur dominert av eneboliger, tomannsboliger og andre typer småhus. Utbyggingen i Torggata 5 bidrar til å gi kommunen en mer variert boligstruktur hvor flere kan finne bolig uavhengig av boligtypepreferanse.

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim. TØI-rapport 1355/2014. Forfatter: Kjersti Visnes Øksenholt

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger