Du er her

Bybanen bedre enn buss i Bergen

For personer med ulike funksjonsnedsettelser er Bybanens forutsigbarhet å foretrekke fremfor bussens fleksibilitet.

I en ny rapport på oppdrag fra Deltasenteret og Hordaland fylkeskommune har forskere ved TØI vurdert hvilket kollektivtransportsystem i Bergen som er best å bruke for personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Slike personer møter ulike typer utfordringer når de benytter seg av kollektivtransport og forutsigbarhet underveis er derfor spesielt viktig.

Ufleksible og faste systemer med få traseer og hyppige avganger, som Bybanen i Bergen, kan regnes for å være et forutsigbart system. Denne løsningen kan fungere godt for personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Bussystemet er fleksibelt og åpner i større grad for menneskelig svikt i servicesituasjoner og byr på varierende kvalitet og utforming av holdeplasser. Her er det større sannsynlighet for at personer med nedsatt funksjonsevne møter utfordringer de ikke ville møtt på bybanen.

Les mer: Universell utforming underveis - en evaluering av universell utforming på bybanen og stamlinjenett for buss i Bergen. TØI rapport 1533/2016. Forfattere: Eva-Gurine Skartland og Kåre Skollerud

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger