Du er her

Bilfritt sentrum krever helhetlig transportplanlegging

Erfaringer fra europeiske byer viser at innføring av bilfrie bysentra ofte samordnes med tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende. Disse tiltakene rettes inn mot hele byområdet, ikke bare den bilfrie delen av sentrum.

Devteev/Shutterstock.comMange europeiske byer har i lengre tid arbeidet systematisk med utvikling av bilfrie områder. Forskere på TØI har studert 15 byer som har ulik erfaring med bilfrie sentrumsområder. Brussel, København og München trekkes frem som særlig relevante for diskusjonene om bilfritt Oslo sentrum.

München og København er eksempler på byer som over lang tid har utviklet byrom og gater for myke trafikanter. Begge kjennetegnes også av store satsinger på sykkelinfrastruktur. På et mye senere tidspunkt, men også basert på et ønske om skape gode byrom, har Brussel nå begynt å utvide sitt gågateareal. At Brussel er midt i en testperiode med utprøving av nye bilfrie områder gjør den særlig relevant for Oslo.

I de kartlagte byene er det er forskjellige årsaker som ligger til grunn for etableringen av bilfritt sentrum. Områdene håndheves også på forskjellig måte. Ikke i noen av byene er bilfritt sentrum ensbetydende med totalt fravær av biler. Det er forskjellige unntak, blant annet for vareleveranse og tjenestebiler. Det er også ‘grader av bilfritt’ innenfor sentrumsområdene. Noen gater kan være tilrettelagt for trikk, buss og taxi, mens andre kan være rene gågater hvor unntak for motorisert ferdsel gis i svært få tilfeller. Det er også bilfrie sentrum som har enkeltgater tillatt for biltrafikk og steder hvor parkeringsanlegg er etablert under det. Et kjennetegn for mange av byene er imidlertid at bilfritt sentrum inngår i en overordnet strategi hvor gateareal omprioriteres til gående, syklende og kollektivreisende.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Sekretariatet for Levende Oslo (Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune). Levende Oslo-samarbeidet har behov for eksempler på bilfrie sentrum i europeiske byer med kompetanseoverføringsverdi for Oslo. Rapporten kan også være nyttig for andre norske byer som diskuterer bilfrie sentrumsområder.

Hele rapporten: Europeiske byer med bilfrie sentrum. TØI rapport 1476/2016. Forfattere: Anders Tønnesen, Sunniva Frislid Meyer, Eva-Gurine Skartland, Hanne Beate Sundfør

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger