Du er her

Arealutvikling i Haugesund: Utbygging i sentrum gir høyest måloppnåelse

Haugesund har en målsetting om å bli en livskraftig, bærekraftige og pulserende regionby som trekker innbyggere og bedrifter til byen og til Haugalandet. Dette kan best oppnås med en arealpolitikk som prioriterer utbygging i sentrum.

På oppdrag fra Haugesund kommune har TØI analysert konsekvensene av tre ulike scenarier for areal- og byutvikling i Haugesund. Målsettingen er å utnytte vekstrakraften til å utvikle byen til en livskraftige bærekraftig og pulserende regionby.

Det er et scenario hvor deler av boligbyggingen og hovedtyngden av ny handel og nye arbeidsplasser styres inn mot sentrum som gir høyest måloppnåelse.

Rapport:
Analyser av tre scenarier for arealutvikling i Haugesund.TØI rapport 1322/2014. Forfattere: Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Njål Nore

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger