Du er her

5 kr. dagen løste kapasitetsutfordringene på innfartsparkering

En relativt liten avgift eller avgiftsøkning bidrar til flere ledige innfartsparkeringsplasser.

Dette viser et forskningsprosjekt utført ved Transportøkonomisk institutt der man har studert effekten av avgiftsendringer ved 15 innfartsparkeringsplasser på Østlandet og langs Jærbanen i Rogaland. Resultatene viser at små avgifter kan gi betydelige effekter.

I dag er det et kapasitetsproblem ved flere innfartsparkeringer som gjør at mange må komme lenge før toget går for å være sikker på å få plass.

På noen innfartsparkeringer var det nok å innføre en avgift på 100 kroner pr måned, eller ca. fem kroner pr virkedag, for å gi plass til alle som ønsket det.

Innføring av en avgift på 100 eller 150 kr i måneden førte til en generell nedgang på 25 prosent i antallet bilister som benyttet plassen. Det tilsvarer en avgift på 5 til 8 kroner pr. virkedag. Den største nedgangen ble målt på Stokke stasjon, med over 50 prosent reduksjon.

  • Vi vet ikke hvordan de som tidligere brukte innfartsparkeringen reiser nå. Men avgiftsøkningen på parkeringsplassene er minimal sammenlignet med parkeringskostnader andre steder og bompenger. Vi ser også at en del brukere bor i gå- eller sykkelavstand til stasjonen, i tillegg til at mange har et kollektivtilbud nærmere boligen, sier TØI-forsker Erik Bjørnson Lunke.

Innfartsparkering som mobilitetstiltak er omdiskutert. Tilbudet bidrar til at flere får mulighet til å reise kollektivt, også de som bor langt unna en kollektivholdeplass. Samtidig gjør parkeringsmulighetene det lettere å bruke bil på deler av en reise som man ellers ville foretatt til fots, med sykkel eller kollektiv-transport.

Det er Bane NOR som har ansvaret for innfartsparkering ved togstasjonene. Målet er at:

  • Veksten i persontransport i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange
  • Det skal det legges til rette for tilstrekkelig innfartsparkering slik at flere skal få muligheten til å reise med tog
  • Man skal bygge opp under knutepunktutvikling

Studien er gjennomført på oppdrag av Bane Nor.

Rapport:

Innfartsparkering og betaling: Før- og etteranalyser av jernbanens innfartsparkeringsplasser. TØI-rapport 1749/2020. Forfattere Erik Bjørnson Lunke, Jan Usterud Hanssen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger