April 2016

Redigert av Eivind Farstad

Vekst i salget av drivstoff til transport

Økning i salget av bilbensin og diesel til sammen på 3,8 prosent de tre siste månedene, og salget til transport økte med 3,6 prosent.

Tabell 1. Salg av bilbensin og diesel, etter kjøpergruppe. Januar - mars 2016 og april 2015 – mars 2016. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

Siste 12 måneder

 

Jan. – mars 2016

Endring %

Apr. 2015 – mars 2016

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

           1 205         

 3,8

5 088

 2,1

–Bilbensin

263

-0,4

1 182

-3,1

–Diesel

942

 5,0

3 906

 3,7

Drivstoff, transport1)

942

 3,6

3 955

 1,7

–Bilbensin

252

-1,2

1 120

-3,7

–Diesel

690

 5,5

2 835

 4,0

1) Bilbensin og diesel    Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Flere alvorlige trafikkulykker

Det var en økning i antall ulykker og antall drepte i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i 2015, og antallet skaddegikk også betydelig opp. 

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2011 - 2015, 1. - 4. kvartal 2014 og 2015, og 1. kvartal 2016. 

 

Antall ulykker

 

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2011

6 079

 

8 363

168

Hele året 2012

6 154

 

8 195

145

Hele året 2013

6 397

 

8 297

188

Hele året 2014

5 096

 

6 917

149

Hele året 2015

4 587

 

6 225

123

1. kvartal 2014

994

 

1 342

32

2. kvartal 2014

1 351

 

1 694

44

3. kvartal 2014

1 413

 

1 760

51

4. kvartal 2014

1 338

 

2 121

22

1. kvartal 2015

869

 

1 129

23

2. kvartal 2015

1 157

 

1 426

25

3. kvartal 2015

1 306

 

1 640

42

4. kvartal 2015

1 255

 

2 030

33

1. kvartal 2016

1 003

 

1 678

30

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Ingen økning i flypassasjertrafikken

Ingen økning i flypassasjertrafikken totalt i mars 2016, som skyldtes en nedgang i innenlandstrafikken samtidig med en økning i utenlandstrafikken.  

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Mars 2016, januar – mars 2016 og april 2015 – mars 2016.


Type trafikk

Mars 2016
Siste måned

Jan. – mars 2016
Siste tre måneder

Apr. 2015 – mars 2016
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

-3

1,5

-0,4

Utenlandsk trafikk

 6

3,8

 0,9

All trafikk

 0

2,4

 0,1

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Vekst i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen økte med 0,5 i mars, mens delindeksen for transport økte mer, med 2,5. Totalindeksen har økt med 3,3 siste 12 måneder.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks mars 2016

143,4

155,9

Endring siste måned

0,5

2,5

Endring siste 12 måneder

3,3

3,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger