Du er her

Forskningsprosjekt:

Trygghetsskapende tiltak for levende byrom

Med prosjektet "Trygghetsskapende tiltak for levende byrom" har vi ønsket å utvikle bedre kunnskap om trygghetsskapende tiltak i byområder. Prosjektet har munnet ut i anbefalinger til hjelp for Oslo og andre byområder for å skape tryggere uteområder.

I prosjektet undersøkte vi effekten av tiltak som kan bidra til trygge og levende byrom.

Dette er noen av hovedfunnene:

  1. Folk følte seg tryggere i parker når vegetasjon som hindret god sikt ble fjernet.
  2. De som opplevde at belysningen var god, følte seg også tryggere. Forbedret belysning utenfor Slottsparken i Oslo, ga økt gangtrafikk.
  3. Utplassering av bymøbelet «ebenk», med gratis wifi, lademuligheter og strøm til arrangementer, førte til økt aktivitet. ebenk ble utviklet som en del av dette prosjektet. Andre bymøbler med aktivitetsskapende elementer kan også øke aktiviteten på offentlig sted.
  4. Endret utforming av kjøretøysperrer påvirket ikke trygghetsfølelsen til forbipasserende. Fjerning/endring av kjøretøysperrer som reduserte fremkommeligheten for myke trafikanter, økte gangtrafikken.
  5. Øde og forlatte områder kan oppleves som utrygge. Likevel er «skummel» aktivitet mer utrygghetsskapende enn øde/forlatte områder.

Prosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond Hovedstaden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger