Belysning

Det er en klar sammenheng mellom hvor fornøyde folk er med belysningen på et sted og trygghetsfølelsen.

Når vi ba folk om å nevne hva som kan gjøre dem utrygge i Frognerparken og NMBU-parken, nevnte mange manglende belysning. 

Vi gjennomførte et eksperiment i NMBU-parken der vi belyste sidevegetasjon som vokste tett opp til gangveien der deltakerne skulle gå. Resultatene antyder at vegetasjonsbelysningen økte opplevd belysning på gangveien og på den måten økte trygghetsfølelsen.

Installasjon av LED-pærer i Kristian IV’s gate utenfor Slottsparken som gav bedre lysfordeling, førte til mer gangtrafikk på fortauet som ble bedre belyst.

Les mer om sikringsbelysning.

 

Kontaktperson

Aslak Fyhri

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger